Sådan vælger vi
Hvordan vælger vi, hvilke projekter der får støtte?

Hos LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland har vi et scoreboard, som skal sikre, at bestyrelsen foretager en korrekt og gennemsigtig behandling af projektansøgninger. LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland holder tre bestyrelsesmøder om året. Forud for bestyrelsesmødet scorer bestyrelsen ud fra 9 kriterier fra scoreboardet. Se dem lige her:

 1. Projektets relevans ift. udviklingsstrategien og de overordnede mål og fokusområder for LAG-ordningen
 2. Projektbeskrivelsen
 3. Er projektet fuldt oplyst
 4. Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed
 5. Lokal forankring og samarbejde
 6. Nyhedsværdi og innovation
 7. Projektets levedygtighed
 8. Gør LAG-midler en forskel (kritisk kapital)
 9. Projektets effekt

 

Center-for-papirkunst---Støttede-projekter---LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland
Fuld score, reduceret eller afslag?

Herefter sammenligner bestyrelsen deres rangering, og argumenterer for denne – hernæst lander de på et grundlag og rangering, de er enige om. Gennem pointsystem bliver ansøgningen placeret inden for tre mulige felter:

 1. Fuld score
 2. Reduceret: Vi tilstræber, at LAG-midlerne bliver fordelt på de tre indstillingsmøder på grund af en begrænset pulje på ca. 3 millioner. Ved at reducere i indstillingsbeløbene vil flere projekter tilgodeses, da der ikke kan tildeles flere penge, når puljen er opbrugt. Bestyrelsen fastholder sig retten til at reducere i beløbet, hvis det vurderes, at ansøger selv kan løfte restfinansieringen, eller hvis et projekt kan udføres på trods af reducering.
 3. Afslag

LAG’en vurderer alle ansøgninger i forhold til [9+x antal] prioriteringskriterier. Hvert kriterie vurderes ud fra en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest/bedst. Der kan max opnås 45 point i alt (se de 9 kriterier ovenstående). LAG’en nedjusterer derudover alle indstillingsbeløb til nærmest 1000.

For, at bestyrelsen er beslutningsdygtige, skal man være mindst 6 ud af 11 til stede. Ingen er de fremmødte må have personlig vinding i forhold til sagerne.

Har du spørgsmål hertil? Så er du velkommen til at kontakte LAG-koordinator Peter Bach Frederiksen på tlf. 20579888 eller mail info@lag-jammerbugt-vesthimmerland.dk

Deadline for ansøgning til LAG-projekter

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
Scroll to Top