Støttede projekter-LAG-jammerbugt-Vesthimmerland

Videreudvikling af lystfiskerdestination

Videreudvikling: Fisketuren går til Limfjorden_Vesthimmerland- Jammerbugt.

Projektet skal videreudvikle den nyetablerede lystfiskerdestination som LAG’en har medfinansieret i 2018-2019. Videreudviklingen skal dels servicere det etablerede erhvervsnetværk (1, 2), så de er klar til det nye marked og dels teste et nyt markedsføringstiltag

(3) mhp. at tiltrække flere udenlandske gæster til destinationen. Konkret:

1) afholdes studietur, så også de sidst tilkomne i netværket klædes på til det nye marked. 2) udvikles billed- og videomateriale, som netværket kan bruge til at kvalificere egen markedsføring yderligere.

3) testes nyt markedsføringstiltag sammen med netværket.

Ansøgt beløb: 150.000 Samlet projektramme: 300.000

I pct. 50 pct.

OBS!: Der søges i alle LAG er omkring Limfjorden. Denne projektramme vedrører kun Jammerbugt og Vesthimmerland.

LAG bestyrelsen fandt projektet relevant og en logisk fortsættelse af et flot gennemført etape 1 projekt. Man kvitterede med at imødekomme ansøgningen fuldt ud. Indstillet 150.000 Kr. svarende til 50 pct. af projektrammen.

Deadline for ansøgning til LAG-projekter

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
Scroll to Top